0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ส.ค. 2021 ::

จังหวัดน่านเตรียมเปิด โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อรองรับผู้ป่วย covid

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายแพทย์วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายแพทย์กฤษ ใจวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข และรักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา ในฐานะผอ. โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 4 นำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดน่าน ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โรงพยาบาลแห่งนี้มีขนาด 154 เตียง รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่โซนเหนือ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอสันติสุข อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอแม่จริม แบ่งเบาภาระโรงพยาบาลเวียงสา และโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนภารกิจทำการคัดแยกผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วย เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง มีการแบ่งโซนระหว่างวัด และ ผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยใช้ผ้าสแลนกั้น มีห้องน้ำแยกแบ่งหญิง ชาย รองรับผู้ป่วย และผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะมีการตรวจวัดเบื้องต้น กรณีผู้ที่เดินทางมากับผู้ป่วย หากตรวจพบผลเป็นบวกก็จะต้องนำส่งโรงพยาบาล หลัก ซึ่งเดินทางไปยังโรงพยาบาลน่านในเวลาอันสั้น และหากพบว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับที่สามารถเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามได้ก็จะส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เพื่อ แบ่งเบาภาระ ในการรองรับ ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 3 แห่ง โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้รับการบูรณาการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ อบจ.น่าน อบต.ผาสิงห์ ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ทหาร ม.2 พัน 10 เป็นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

ด้านพระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรี เจริญพรว่า ทางวัดแบ่งพื้นที่ร้อยละ 40 ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่วัดจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย covid-19 ทั่วประเทศในขณะนี้ สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านมีผู้ป่วย สะสม 1,448 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม กว่า 700 ราย โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยประมาณวันละ 40-50 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจากต่างพื้นที่ ที่เป็นชาวน่านและเดินทางเข้ามารับการรักษาตัวที่จังหวัดน่าน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery