0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ก.ย. 2021 ::

วันที่ 6 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย และผู้ป่วยสะสม 2,304 ราย

วันที่ 6 กันยายน 2564
เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 รายจำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 6 ราย
ผู้ป่วยในจังหวัด 10 ราย ประกอบด้วย
ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 10 ราย ดังนี้
อ.สองแคว+6
อ.เวียงสา+4
ไม่พบผู้ป่วยจากการกักตัว
ผู้ป่วยสะสม 2,304 ราย
 
ร่วมใจฉีดวัคซีน
กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน