0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ก.ย. 2021 ::

โรงพยาบาลน่านย้ายศูนย์ฉีดวัคซีน มาอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รองรับฉีดวัคซีนประชาชนได้สูงสุด 2500 คน ต่

โรงพยาบาลน่าน ย้ายศูนย์ฉีดวัคซีน มาอยู่ที่วิทยาลัย สงฆ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (6 ก.ย.64) เป็นต้นไปจนกว่า จะ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยในวันแรก ที่ย้ายศูนย์ ฉีดวัคซีนดังกล่าว มีนายนิพันธ์ บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขณะเดียวกันมีประชาชนทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีน วันแรกประมาณพันคน ผู้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและผู้ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 เดือนขึ้นไป และผู้ที่ลงทะเบียนไว้
แพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวจะรองรับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลน่านนับตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะฉีดวัคซีนให้ ประชากร ครบทุกคน โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนดังกล่าวประมาณ 50 คนต้องรับประชากรได้ประมาณวันละ 2,500 คน ทั้งนี้ได้ยกเลิกโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ไปแล้วเนื่องจากจำนวนคนไข้ได้ลดลง และโรงพยาบาล หลักสามารถรองรับได้
ด้านนายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงปฏิบัติตนตามหลัก New Normal อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมารู้สึกพึงพอใจการทำงานของทุกภาคส่วน ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว จนขณะนี้เข้าสู่สถานการณ์เกือบปกติแล้ว
ด้านนายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดน่านมี 6 คลัสเตอร์ ที่ยังต้องเฝ้าระวัง คือ 2 คลัสเตอร์ในอำเภอเวียงสา อำเภอปัว   อำเภอสองแคว  อำเภอท่าวังผา  และอำเภอภูเพียง อำเภอละ 1 cluster ขอความร่วมมือประชาชน กรณีกักตัวขอให้กักแยกตัวอย่างจริงจัง  เข้มงวด ปฏิบัติตนตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอีก