0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ก.ย. 2021 ::

การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน