0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ก.ย. 2021 ::

ประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน

วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน