0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ก.ย. 2021 ::

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมน่านกรีนเลค วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน