0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ย. 2021 ::

วันที่ 11 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,329 ราย

วันที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 รายจำแนกเป็น
ไม่พบผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
พบผู้ป่วยในจังหวัด 3 ราย
ประกอบด้วย
จากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด 2ราย (อ.สองแคว)
จากผู้กักตัวในพื้นที่ 1ราย (อ.ท่าวังผา)
ผู้ป่วยสะสม 2,329 ราย

ร่วมใจฉีดวัคซีน
กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน