0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

14 ก.ย. 2021 ::

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน