0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

16 ก.ย. 2021 ::

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery