0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.ย. 2021 ::

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องน่านเมืองสร้างสรรค์

ขอเชิญเยาวชน และชุมชนผู้ที่สนใจด้านการผลิตสื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องน่านเมืองสร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องน่านเมืองสร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในวันที่ 18-30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาเพิ่มสุข วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ได้

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรม
https://drive.google.com/…/1DiScNmd2HrVQkwOf9Kt-TWrDG…/view…

วันที่ 18 กันยายน 2564 “การออกแบบ Character design การ์ตูนเพื่อประชาสัมพันธ์น่านเมืองสร้างสรรค์ ผ่านแอฟฟิเคชั่น procreate” โดย นายสันทิส ศรีเชียงราบ Character design เจ้าของ Facebook fanpage “น่านน่ะจ๊ะ”

วันที่ 19 กันยายน 2564 “เทคนิคการยิงแอด “Facebook Advertising” เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ผ่าน Facebook และ Social media” โดยนายศรัญญู นันท์ชัย

วันที่ 20 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ดกิจกรรมปั้นงานพุธศิลป์/กิจกรรมวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง/กิจกรรมเขียนหัวเรือเอกลักษณ์น่าน/กิจกรรมทำโคมมะเต้า
วันที่ 21 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ่อสวก กิจกรรมชมเตาเผาโบราณบ้านจ่ามนัส/กิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา/กิจกรรมจักสานบ้านต้าม/กิจกรรมทำอาหารในสวนเกษตรอินทรีย์/กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

วันที่ 22 กันยายน 2564 ลงพื้นที่อำเภอปัว/วัดหนองบัว/กิจกรรมเครื่องเงินดอยซิลเวอร์/กลุ่มทอผ้า

วันที่ 23-24 กันยายน 2564 “เทคนิคการเขียนคอนเทนท์การเล่าเรื่องวิถีชีวิตชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” โดย นายอนุชิต คำน้อย (คิ้วต่ำ)

วันที่ 25-26 กันยายน 2564 “เทคนิคการเล่าเรื่องวิถีชีวิตชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านผ่านภาพถ่าย” โดย นายมงคลชัย ไชยวงค์ ช่างภาพเจ้าของ Facebook fanpage :Let’s Go เหนื่อยต้องเที่ยว

วันที่ 27-28 กันยายน 2564 “เทคนิคการเล่าเรื่องวิถีชีวิตชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านผ่านภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Premiere Pro” โดย นายมงคลชัย ไชยวงค์ ช่างภาพเจ้าของ Facebook fanpage :Let’s Go เหนื่อยต้องเที่ยว

วันที่ 29 กันยายน 2654 “เทคนิคการเล่าเรื่องวิถีชีวิตชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านผ่านภาพเคลื่อนไหวด้วยแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน เช่น tiktok, KineMaster” โดย นายมงคลชัย ไชยวงค์ ช่างภาพเจ้าของ Facebook fanpage :Let’s Go เหนื่อยต้องเที่ยว

วันที่ 30 กันยายน 2564 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การเล่าเรื่องน่านเมืองสร้างสรรค์ โดย นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6
(1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
(3) รางวัลรองชนะเลิศอนดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
(4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

--------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : นายณัฐกิตติ์ กุมพะยาน เจ้าหนาที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
สํานักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 08 1082 6881