0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ก.ย. 2021 ::

พิธีเปิดงานและมอบทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "ทุ

วันอังคาร ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง" ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery