0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ต.ค. 2021 ::

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 2,392 ราย

วันที่ 10 ตุลาคม 2564
เวลา 20.00 น.
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ผู้ป่วยสะสม 2,392 ราย
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 
เว้นระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปที่คนแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปฎิบัติตามมาตรการของสถานที่ไปอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน