0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ต.ค. 2021 ::

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,398 ราย

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
เป็นผู้ป่วยกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ อ.เมือง
ผู้ป่วยสะสม 2,398 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่
2,395 - 2,397
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 
เว้นระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปที่คนแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปฎิบัติตามมาตรการของสถานที่ไปอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน