0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ต.ค. 2021 ::

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,406 ราย

วันที่ 22 ตุลาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 4 ราย แยกตามพื้นที่
อ.ปัว 1ราย
อ.ท่าวังผา 1ราย
อ.เวียงสา 2ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,406 ราย
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 
เว้นระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปที่คนแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปฎิบัติตามมาตรการของสถานที่ไปอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน