0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ต.ค. 2021 ::

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,457 ราย

วันที่ 30 ตุลาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 6 ราย
อ.เมือง 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,457 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่
2,424
2,432 - 2,436
2,444
2,451
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่
2,430 - 2,431
2,438
2,440 - 2,442
2,443
2,445 - 2,450
2,452 - 2,457
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
สถานประกอบการ ร่วมใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ เพื่อให้ประกอบกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน