0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

01 พ.ย. 2021 ::

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,464 ราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 3 ราย
เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง
 อ.เมือง 3 ราย (คลัสเตอร์ บ้านใหม่เจริญสุข)
ผู้ป่วยสะสม 2,464 ราย
สถานประกอบการ ร่วมใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ เพื่อให้ประกอบกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน