0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

02 พ.ย. 2021 ::

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

วันอังคาร ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.๒ค) ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery