0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

04 พ.ย. 2021 ::

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,486 ราย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 9 ราย
เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง
อ.เมือง 5 ราย (คลัสเตอร์บ้านใหม่เจริญสุข 4 ราย/สัมผัสเสี่ยงสูงจากต่างจังหวัด 1 ราย)
อ.ภูเพียง 3 ราย ( บ้านบุปผาราม เป็นผู้ป่วยจากการเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุก )
อ.ท่าวังผา 1 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงจากต่างจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 2,486 ราย
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์
ผู้ป่วยรายที่ 2,468 - 2,478
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
สถานประกอบการ ร่วมใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ เพื่อให้ประกอบกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน