0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

05 พ.ย. 2021 ::

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,488 ราย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 2 ราย
เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง
อ.เมือง 1 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงอีเว้นท์ ต.ดู่ใต้ 1 ราย)
อ.ภูเพียง 1 ราย ( อีเว้นท์บ้านบุปผาราม ต.ฝายแก้ว )
ผู้ป่วยสะสม 2,488 ราย
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์
ผู้ป่วยรายที่
2,482 - 2,484
2,487
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
สถานประกอบการ ร่วมใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ เพื่อให้ประกอบกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน