0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

10 พ.ย. 2021 ::

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด ผู้ป่วยสะสม 2,535 ราย15 ราย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (ผู้ป่วยรายที่ 2403 เป็นนักท่องเที่ยวมาจาก กทม.)
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 15 ราย
เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด
อ.เมืองน่าน 15 ราย (กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง คละสเตอร์ ต.สะเนียน 12 ราย/คลัสเตอร์ฝีพาย บ้านบุปผาราม 1 ราย/กลุ่มสัมผัสเสี่ยง
สูงกับอีเว้นท์ก่อนหน้า 2 ราย)
ผู้ป่วยสะสม 2,535 ราย
ใครเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำเราไม่รู้ แต่ที่เรารู้และทำได้คือการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ งดไปที่ชุมนุมชนคนหมู่มาก เฝ้าระวังอาการตนเอง หากสงสัยรีบตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
สถานประกอบการ ร่วมใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ เพื่อให้ประกอบกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน