0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พ.ย. 2021 ::

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดน่าน (บัญชีสำรอง)

จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีสำรองจังหวัดน่าน และสำรองผู้สมควรได้รับคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดน่าน (บัญชีสำรอง) จำนวน 100 ราย เรียงตามลำดับ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

  • gallery