0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

01 ธ.ค. 2021 ::

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,762 ราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 10 ราย ประกอบด้วย
เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด ประกอบด้วย
อ.ท่าวังผา 2 ราย
อ.ภูเพียง 5 ราย
อ.เมืองน่าน 1 ราย
อ.เชียงกลาง 2 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,762 ราย
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์
ผู้ป่วยรายที่
2,748 - 2,749
 
timelinemenu.jpg (45 KB)
จังหวัดน่าน จัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.- 5 ธ.ค. 64 เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกกลุ่ม เพื่อความปลอดภัย และได้ใช้ชีวิตตามปกติ
แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนได้ที่อสม. หรือ รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้บ้าน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน