0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

01 ธ.ค. 2021 ::

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery