0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

03 ธ.ค. 2021 ::

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,779 ราย

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 6ราย
เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด ประกอบด้วย
อ.เชียงกลาง 1 ราย
อ.นาน้อย 3 ราย
อ.เวียงสา 2 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,779 ราย
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์
ผู้ป่วยรายที่
2,736
2,742 - 2,743
2,768
2,772
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
จังหวัดน่าน จัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.- 5 ธ.ค. 64 เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกกลุ่ม เพื่อความปลอดภัย และได้ใช้ชีวิตตามปกติ
แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนได้ที่อสม. หรือ รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้บ้าน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน