0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ธ.ค. 2021 ::

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลับชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีมติให้ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเอกสารแนบหรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ที่มาพร้อมหนังสือนี้ ดังนี้