0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ธ.ค. 2021 ::

ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทา

กรมทางหลวง กำหนดให้มีประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลสรุปการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๓) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ ในทุกประเด็น โดยจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม The Impreess Convention Hall โรงแรมดิอิมเพรสน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน