0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

22 ธ.ค. 2021 ::

เข้าร่วมการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ของ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามก

วันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ของ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery