0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ธ.ค. 2021 ::

เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น รอบประเทศ ประจำปี 2564 ในงาน

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่านและ นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น รอบประเทศ ประจำปี 2564 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21- 23 ธันวาคม 2564 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery