0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ธ.ค. 2021 ::

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,962 ราย

วันที่ 25 ธันวาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 13 ราย (ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน 11 ราย/อ.นาน้อย 1 ราย และอ.ภูเพียง 1 ราย)
ผู้ป่วยสะสม 2,962 ราย
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวน่านทุกคน
พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ
ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีนโควิด 19 ครบ 100 ล้านโดส
เพื่อคนไทยปลอดภัย

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน