0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ธ.ค. 2021 ::

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 24 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,004 ราย

วันที่ 28 ธันวาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 24 ราย (ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน 11 ราย/อ.เวียงสา 6 ราย/อ.ภูเพียง 3 ราย/อ.นาน้อย 3 ราย และอ.ท่าวังผา 1 ราย)
ผู้ป่วยสะสม 3,004 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่
2,963 - 2,966
2,973
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
เมาไม่ขับ สวมหมวก(นิรภัย)ใส่แมส ตรวจ ATK
ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล DMHTTA และ COVID Free Setting อย่างเข้มงวด
ลดอุบัติเหตุ ลดเสี่ยง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน