0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

27 ธ.ค. 2021 ::

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ(7themes) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ

นที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ(7themes) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ณ บ้านโคมคำ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery