0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

02 ม.ค. 2022 ::

วันที่ 2 มกราคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,084 ราย

วันที่ 2 มกราคม 2565
เวลา 21.30 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย
เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 21 ราย (ในพื้นที่ อ.เวียงสา 10 ราย/อ.บ้านหลวง 1 ราย/อ.เมือง 7 ราย /อ.สันติสุข 1 ราย และ อ.ภูเพียง 2 ราย)
เป็นผู้ป่วยต่างจังหวัด 2 ราย
ผู้ป่วยสะสม 3,084 ราย
เมาไม่ขับ สวมหมวก(นิรภัย)ใส่แมส ตรวจ ATK
ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล DMHTTA และ COVID Free Setting อย่างเข้มงวด
ลดอุบัติเหตุ ลดเสี่ยง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน