0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

05 ม.ค. 2022 ::

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕)

วันพุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่

  • gallery
  • gallery