0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ม.ค. 2022 ::

วันที่ 7 มกราคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ 64 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,258 ราย

วันที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 23.30 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ 64 ราย
เป็นผู้ป่วยในจังหวัด แยกเป็นผู้ป่วยในพื้นที่
อ.ท่าวังผา 5 ราย
อ.เมือง 42 ราย (เรือนจำ 6 ราย)
อ.ภูเพียง 3 ราย
อ.แม่จริม 3 ราย
อ.สันติสุข 2 ราย
อ.เวียงสา 3 ราย
อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 3,258 ราย
 เฝ้าระวังหลังเทศกาลปีใหม่
แนะนำทำงานที่บ้าน(Work From Home)
ตรวจ ATK ก่อนกลับไปทำงาน
เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง(Self monitoring ) 14 วัน
หากไม่สบายหรือสงสัยให้รีบไปตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ข้อมูลจาก: ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน