0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

08 ม.ค. 2022 ::

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

วันที่ 8 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery