0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

11 ม.ค. 2022 ::

การประชุมมอบนโยบายของนายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกลุ่มสุกรรายย่อยและสมาคมผู้เลี้ย

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายของนายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกลุ่มสุกรรายย่อยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยได้ชี้แจงการแก้ไขปัญหา"หมูแพง" 3 ระยะ ระยะเร่งด่วน,ระยะสั้น, ระยะยาว การหาแหล่งเงินทุนตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ณ อาคารโดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery