0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ม.ค. 2022 ::

วันที่ 11 มกราคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่ 126 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,554 ราย

วันที่ 11 มกราคม 2565
เวลา 22.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ 126 ราย
เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 126 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในพื้นที่
อ.ท่าวังผา 3 ราย
อ.เมือง 30 ราย
อ.ภูเพียง 5 ราย
อ.แม่จริม 2 ราย
อ.เวียงสา 5 ราย
อ.ปัว 1 ราย
อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 80 ราย
ผู้ป่วยสะสม 3,554 ราย
m11016502.jpg (135 KB)
 เฝ้าระวังหลังเทศกาลปีใหม่
แนะนำงดรวมกลุ่มสังสรรค์
ตรวจ ATK หากไปสถานที่เสี่ยงมา
เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง(Self monitoring ) 14 วัน
หากไม่สบายหรือสงสัยให้รีบไปตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน