0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

12 ม.ค. 2022 ::

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมบ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกี

วันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมบ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery