0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

12 ม.ค. 2022 ::

การประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 ธ.ค. 65 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery