0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ม.ค. 2022 ::

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ

วันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 13.45 น. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านสะปัน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery