0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ม.ค. 2022 ::

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคล้องในการขับเคลื่อน BCG Value Chain ภาคการเกษตรของจังหวัดน่าน มีผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery