0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ม.ค. 2022 ::

การประชุมแก้ไขปัญหาโรงงานสุรากลั่นชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมแก้ไขปัญหาโรงงานสุรากลั่นชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ถูกสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านออกคำสั่งทางการปกครองไม่อนุญาตให้ผลิตสุรา เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานสุรากลั่นชุมชนตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่เกิน 100 เมตร ทำให้ผู้ประกอบสุราชุมชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถผลิตสุราได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery