0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ม.ค. 2022 ::

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

พมจ. น่าน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิการในการสร้างโลกใหม่หลังโควิด -19 ที่เข้าถึงได้สะดวก ถ้วนหน้า และยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิการในการตัดสินใจในแผนการช่วยเหลือและเยียวยาที่ครอบคุมทุกกลุ่มคน ขจัดการเลือกปฏิบัติและความอยุติธรรม พร้อมกับขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันสร้างโลกใหม่ หลังโควิด-19 ให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก ถ้วนหน้า และยั่งยืน
วันนี้(20 มกราคม 2565) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 โดยมีนางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมงาน
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery