0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

21 ม.ค. 2022 ::

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทรงพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

  • gallery
  • gallery
  • gallery