0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

31 ม.ค. 2022 ::

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่านแก่ผู้ให้บริการด้านการ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๑๕ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่านแก่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery