0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ก.พ. 2022 ::

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 99 ราย จังหวัดน่านผู้ป่วยสะสม 2,448 ราย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 20.30 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ 99 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 32 ราย
อ.ท่าวังผา 10 ราย
อ.ปัว 16 ราย
อ.เวียงสา 7 ราย
อ.สันติสุข 3 ราย
อ. บ้านหลวง 2 ราย
อ.ภูเพียง 2 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 27 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,448 ราย
(ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน)
คนน่านการ์ดอย่าตก
เฝ้าระวัง ป้องกันตัวเอง กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ปฎิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
ตรวจ ATK หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่สบายหรือมีอาการสงสัย

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน