0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

08 ก.พ. 2022 ::

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 180 ราย จังหวัดน่านผู้ป่วยสะสม 2,628 ราย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 20.30 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ 180 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 28 ราย
อ.ท่าวังผา 10 ราย
อ.ปัว 36 ราย
อ.เวียงสา 20 ราย
อ.สันติสุข 5 ราย
อ. บ้านหลวง 2 ราย
อ.ภูเพียง 13 ราย
อ.ทุ่งช้าง 2 ราย
อ.เชียงกลาง 1 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 63 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,628 ราย
(ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน)
ขอย้ำ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
งดร่วมวงดื่มสังสรรค์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อไม่สบายหรือมีอาการสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน