0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ก.พ. 2022 ::

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘

วันพุธ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery