0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ก.พ. 2022 ::

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด

วันพุธ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดน่าน (ฝ่ายทหาร) , ปลัดจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ , ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาการสร้างที่พัก/รีสอร์ท ในพื้นที่บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ , บ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว และพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดน่านที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างในลักษณะดังกล่าว ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery