0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

10 ก.พ. 2022 ::

จังหวัดน่านจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๘ ปี

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายกองเอก วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน , เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมในพิธีกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๘ ปี กิจกรรมประกอบด้วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลใก้แก่สมาชิก อส. ที่ล่วงลับ การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การประดับยศกองอาสารักษาดินแดน มอบรางวัลแก่สมาชิก อส.ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๔ และมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับบุตรสมาชิก อส. ณ บริเวณลานหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ ๑ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery